1947, 17 år gammal arbetar Gösta Backlund på telegrafverket i Falun, läser en korrespondenskurs i teckning och drömmer om att kunna ägna sig åt konsten på heltid. Han får tillfälle att tillsammans med en äldre kamrat ställa ut på Stadshotellet i Falun. Av en tillfällighet kommer en av stadens kulturpersonligheter förbi under själva hängningen. Han fattar tycke för vad han ser och dagen efter vernissagen talar Länstidningen med stora rubriker på första sidan om en ny konstsensation i Dalarna.


Så börjar det, omtumlande nästan chockerande för en yngling som kom från mycket enkla förhållanden. Han kallades "underbarn" och liknades vid en "starkt lysande komet på det konstnärliga firmamentet". Hur klarar en sjuttonåring av så mycket publicitet? Gösta Backlund har sagt att han nog inte fäste så stor vikt vid detta. Han koncentrerade sig i stället på måleriet, driven av lust och egen övertygelse. På denna tidsaxel ligger prov på 6 decenniers bildskapande. Klicka på bilderna till höger och bläddra.

50-tal Under tidiga år sökte GB sina motiv i staden och dess omgivningar. Särskilt intresserade honom det koloristiskt och dramatisk intressanta gruvlandskapet. Men han sökte också nya intryck. 1952 gör han med några kamrater en för den tiden äventyrlig bilresa till Paris. I mitten av 50-talet reser han till Öland och målar för första gången. Detta fortsätter han med varje försommar i nästan 50 år.

Under 60-talet Under 60-talet engagerar sig GB mycket i det regionala konstlivet. Han är med och skapar debattutställningar och olika happenings och han börjar skriva om och recensera konst i pressen. Dalarnas museum i Falun invigs 1962 och blir genast ett nav och centrum för konsthändelser. Han bygger en sommarateljé vid stranden av en skogsomgärdad insjö och börjar ett "sjömålande" som sedan dess varit ständigt återkommande. Resandet ut i Europa tar fart under 60-talet. De första gick till Bretagne och senare Grekland ett flertal gånger.

I tidigt 70-talträngde miljömedvetandet fram och en lång serie av målningar, ofta mycket stora, kom till under namnet IDYLLER. Många utställningar och allkonstprogram kom till, flera i samarbete med tonsättaren Carin Malmlöf-Forssling. . .

80-talet blev i stort utsmyckningarnas decennium. Dock började de första uppdragen komma redan i mitten på 70-talet.
Det har genom åren varit en jämn ström av uppdrag från beställare i mellan och norra Sverige. Gösta Backlund arbetar i många olika tekniker och material: trä, emalj, järnsmide, laminat och textil, det sistnämnda i samarbete med Alice Lund AB, ett samarbete som kom att fortgå i 20 år.

90-talet var utställningarnas decennium. Tillsammans med kollegerna Lenny Clarhäll och Michael Söderlundh började en utställningsverksamhet som kom att omfatta stora delar av landet och som i något lugnare tempo pågår alltjämt. Med jämna mellanrum har GB även haft egna utställlningar inom landet och i de nordiska länderna. 90-talet blev också akvarellmålandets år.

00-tal Utställningarna fortsätter ha betydelse för verksamheten. Flera egna utställningar genomförs och ännu flera tillsammans med skulptören Lenny Clarhäll och målaren Michael Söderlundh eller med andra. Även flera större utsmyckningsuppdrag i emaljteknik genomförs. De årliga målarvistelserna på Öland, som med några års undantag varat sedan 1953, upphör år 2002. 2004 deltog han i en svensk utställning i Singapore. Akvarellmåleriet är fortfarande det dominerande i ateljén.